Będzie nowy Magazyn

20 kwietnia 2016
Po rocznej przerwie, znów przygotowujemy kolejne wydanie Magazynu FOLK24. Choć wizualnie niewiele się zmieni, przybędzie kilka stron, to będzie to jednak już całkowicie inny Magazyn.

Trwają prace na kolejnym wydaniem Magazynu FOLK24. Numer 1/2016, szósty z kolei, ukaże się na początku czerwca. Szykujemy sporą rewolucję, gdyż od tego wydania rezygnujemy z jego sprzedaży i stawiamy na kolportaż bezpłatny. Planujemy nakład 5000 egzemplarzy, a jeśli uda się dopiąć budżet ze sprzedaży reklam, może nawet 10000. Magazyn będzie kolportowany pocztą do wybranych klientów naszego e-sklepu, do folkletterowiczów oraz kolportowany będzie na najważniejszych letnich festiwalach, targach, koncertach.

Nie zmieni się zawartość pisma, choć przybędzie kilka stron. Wszystkich, którzy chcą otrzymać Magazyn pocztą prosimy o nadsyłanie danych adresowych.

powrót do listy aktualności

Nawigacja