O Fundacji

Historia

Na arenie muzyki folkowej działaliśmy od dawna, tworząc i redagując media internetowe i tradycyjne, wydając płyty, pisząc artykuły, organizując koncerty i wreszcie osobiście tą muzykę wykonując. Ponieważ działalność na tym polu okazała się tym co nas kręci, a czasy pokazują, że folk potrzebuje większego i bardziej sformalizowanego wsparcia, w 2012 r założyliśmy Fundację by móc efektywniej działać, by móc pozyskiwać dla tej działalności środki, by móc bardziej i skuteczniej wspierać tych, którzy tak jak my, chcą promować folk i scenę folkową w Polsce. I tak

23 kwietnia 2012 r pod numerem KRS: 0000418561

Fundacja Folk24 znalazła się w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

Cele Fundacji Folk24

Celem nadrzędnym działania Fundacji Folk24 jest promocja muzyki folkowej, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Fundacja realizuje ten cel m.in. poprzez:

 • organizację koncertów, przeglądów, gal, imprez i festiwali, itp.
 • organizację konkursów, warsztatów, szkoleń,
 • wydawanie albumów CD i DVD,
 • wydawanie publikacji promocyjnych,
 • tworzenie i redakcję internetowych serwisów tematycznych,
 • produkcję programów radiowych i telewizyjnych,
 • pozyskiwanie finansowego wsparcia dla projektów promujących muzykę folkową,
 • pomoc finansową i merytoryczną artystom i zespołom wykonującym muzykę folkową,
 • powołanie nagrody/nagród za szczególne osiągnięcia w muzyce folkowej oraz jej promocji.

Zarząd Fundacji Folk24

 • Kamil Piotrowski - Prezes
 • Wojciech Małota-Wójcik - Wiceprezes

Rada Fundacji Folk24

 • Rafał Długosz
 • Adam Aziewicz

Dokumenty

Kontakt

Fundacja Folk24
adres:
ul. A. Józefczaka 49/9 | 41-902 Bytom
tel. 32 722 03 07 | mail: fundacja@folk24.org

Nawigacja