O Fundacji

Historia

Na arenie muzyki folkowej działaliśmy od dawna, tworząc i redagując media internetowe i tradycyjne, wydając płyty, pisząc artykuły, organizując koncerty i wreszcie osobiście tę muzykę wykonując. Ponieważ działalność na tym polu okazała się tym, co nas kręci, a czasy pokazują, że folk potrzebuje większego i bardziej sformalizowanego wsparcia, w 2012 r założyliśmy Fundację by móc efektywniej działać, by móc pozyskiwać dla tej działalności środki, by móc bardziej i skuteczniej wspierać tych, którzy tak jak my, chcą promować folk i scenę folkową w Polsce. I tak

23 kwietnia 2012 r pod numerem KRS: 0000418561

Fundacja Folk24 znalazła się w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców.

Cele Fundacji Folk24

Celem nadrzędnym działania Fundacji Folk24 jest promocja muzyki folkowej, zarówno w Polsce jak i zagranicą. Fundacja realizuje ten cel m.in. poprzez:

 • organizację koncertów, przeglądów, gal, imprez i festiwali, itp.
 • wydawanie magazynów, periodyków, gazet tematycznych
 • organizację konkursów, warsztatów, szkoleń,
 • wydawanie albumów CD i DVD,
 • wydawanie publikacji promocyjnych,
 • tworzenie i redakcję internetowych serwisów tematycznych,
 • produkcję programów radiowych i telewizyjnych,
 • pozyskiwanie finansowego wsparcia dla projektów promujących muzykę folkową,
 • pomoc finansową i merytoryczną artystom i zespołom wykonującym muzykę folkową,
 • powołanie nagrody/nagród za szczególne osiągnięcia w muzyce folkowej oraz jej promocji.

Zarząd Fundacji Folk24

 • Kamil Piotrowski - Prezes

Dokumenty

Kontakt

Fundacja Folk24
Rynek 60 | 50-116 Wrocław
mail: fundacja @ folk24.org 
tel.: + 48 516 067 476
| KRS: 0000418561
| NIP: 6263008841
| Regon: 242917320

Nawigacja