Pierwszy krok za nami

23 kwietnia 2012
Oto 23.04.2012 nadano nam wpis do KRS i niniejszym nasza Fundacja Folk24 stała się faktem. Jej głównym zadaniem będzie pozyskiwanie środków na promocję szeroko rozumianej muzyki folkowej.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w składzie: Referendarz Sadu Rejonowego Ewa Stolorz
po rozpoznaniu w dn. 23.04.2012 w Katowicach, na posiedzeniu niejawnym sprawy wniosku: Fundacja Folk24 o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców

postanawia

wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego:

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS: 0000418561 Fundację Folk24

No to ruszamy!

powrót do listy aktualności

Nawigacja